Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – Morąg

Formy i metody aktywizacji zawodwej realizowanej w Warsztacie:

– terapia zajęciowa,

– praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy

– poradnictwo zawodowe,

– doradztwo zawodowe,

– informacja zawodowa,

– pomoc w rejestracji w urzędzie pracy,

– nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy doradczej,

– pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

– szkolenia,

–  wolontariat,

– aktywizacja społeczna .