Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – Morąg

Formy i metody aktywizacji zawodwej realizowanej w Warsztacie:

- terapia zajęciowa,

- praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy

- poradnictwo zawodowe,

- doradztwo zawodowe,

- informacja zawodowa,

- pomoc w rejestracji w urzędzie pracy,

- nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy doradczej,

- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

- szkolenia,

-  wolontariat,

- aktywizacja społeczna .